Autors i Autores

Josep Carner
1884-1970

Nabí.

Nabí (que vol dir profeta, en hebreu) és un llarg poema líriconarratiu que, segons diu Gabriel Ferrater, sembla que va ser concebut a Hendaia, continuat a Beirut, on Carner va ser cònsol un any i mig (1935-1936), i acabat a Mèxic. Es va publicar la versió castellana, feta pel mateix Carner l'any 1940, a Mèxic. En català es va publicar el 1941 a Buenos Aires. Fins al 1947 no arriba a imprimir-se a Catalunya i, encara, en edició clandestina.

Altres edicions

  • Nabí. Barcelona: Labutxaca, 2012.
  • Nabí. Arbres (edició revisada, cur. Jaume Coll). Barcelona: Edicions 62, 2013.