Autors i Autores

Josep Carner
1884-1970

Pròlegs

  • GUADALUPE DE ANDA, J. Los Bragados. Mèxic: Compañía General Editora, 1942.
  • LIOST, Guerau. La Muntanya d'ametistes: 1908. Barcelona, Lluís Gili, 1933.
  • MARAGALL, Joan. Discursos, pròlegs i al·locucions. Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1935.
  • MARAGALL, Joan. Obres completes. Barcelona: Selecta, 1981.
  • MOLES, Joan. Mossèn Cinto. Mèxic: Ediciones Minerva, 1945.
  • MOLINA, Tirso de. Los Tres maridos burlados. Mèxic: Compañía General Editora, 1940.
  • SALVÀ, Maria Antònia. Espigues en flor. Mallorca: Moll, 1948.
  • SERRA HÚNTER, Jaume. El pensament i la vida: estímuls per a filosofar. Mèxic: Club del Llibre Català, 1945.
  • TRABAL, Francesc. L'Any que ve. Sabadell: La Mirada, 1925; Barcelona: Quaderns Crema, 1983.
  • VICO, Giambattista. Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones. Mèxic: El Colegio de México, 1941.