Autors i Autores

Joan Casas

Articles

  • ABRAMS, D. Sam: "Joan Casas, ara dietarista", Avui (Barcelona), 9 de desembre de 2010.
  • CASTELLS, Joan: "Art-ifici. Presentació de Nus", dins CASAS, Joan: Nus. Barcelona: Institut del Teatre, 1991.
  • MASSIP, Francesc: "A París, com a casa(s)", Avui (Barcelona), 8 de maig de 2006.
  • NOPCA, Jordi: "La lluna és un forat al crani del món", Lletra per a camaleons (Barcelona), 14 de novembre de 2012 [enllaç].
  • OLLÉ, Manel: "Joan Casas i Feliu Formosa: Pols al retrovisor", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 34, 1989, p. 156.
  • PARCERISAS, Francesc: "A quatre mans", El País (Barcelona), 1989.
  • PONT, Jaume: "Joan Casas i Feliu Formosa: escriptura a quatre mans", Lletra de canvi (Barcelona), núm. 22, 1989.
  • RAFART, Susanna: "Murs i miralls", Caràcters (València), núm. 40, 2007, p. 15.
  • SIMÓ, Ramon: "Pròleg" dins CASAS, Joan: Al restaurant. Barcelona: Edicions 62, 1993.
  • VALLVERDÚ, Francesc: "Pròleg" dins CASAS, Joan: Pols de terrat. Barcelona: Selecta, 1980.