Autors i Autores

Josep Maria Castellet
1926-2014

Iniciació a la poesia de Salvador Espriu.

'Reprenent un tema que ocupa la seva atenció de crític de molts anys ençà --de 1953-54 data el seu estudi "Noticia y elogio de Salvador Espriu"--, Castellet s'enfronta amb l'obra del poeta de Sinera des d'una perspectiva inèdita. Abans, ja havia contemplat l'obra d'Espriu amb els mitjans que li oferia l'estructuralisme, però potser s'havia quedat a mig camí de les possibilitats ofertes per una obra tan rica com la d'aquest autor. Ara el lector s'adona plenament no sols de la importància de la poesia espriuana sinó del rigor d'una nova metodologia crítica que Castellet hi aplica amb resultats sorprenents. Per tot això, la Iniciació a la poesia de Salvador Espriu interessarà tant els qui vulguin aprofundir una obra difícil però excepcional, com els qui, desconeixent-la, prefereixin endinsar-s'hi amb l'ajut d'una "clau mestra".