Autors i Autores

Josep Maria Castellet
1926-2014

Josep Pla o la raó narrativa.

'Aquest és el primer llibre que intenta abraçar d'una manera completa la ingent obra del gran escriptor empordanès. En el seu estudi, J.M. Castellet no negligeix cap dels aspectes essencials de l'obra de Josep Pla. Així, tot partint d'una extensa consideració sobre els factors autobiogràfics compresos en els seus llibres, es passa a una visió de la concepció planiana del "país", la qual tanca la primera part del llibre. A la segona, Castellet fa una anàlisi en profunditat sobre les fonts culturals, el concepte de la literatura i la pràctica literària de Pla. A la tercera part, potser la més original, Castellet analitza detalladament la concepció del món de Josep Pla, fixant d'una manera definitiva el pensament, d'una gran complexitat ideològica, de l'autor. Finalment Castellet ens dóna, en la introducció i en la conclusió del llibre, les coordenades bàsiques de l'obra planiana i explica per què aquesta trascendeix els límits habituals de l'empresa literària, per assolir una dimensió universal'.