Autors i Autores

Alexandre Cirici
1914-1983

Coberta d'una de les reedicions de la guia Barcelona paso a paso.

Al castellà

  • Arquitectura gótica catalana. Barcelona: Lumen, 1968; fotografies d'Oriol Maspons. (Trad. Xavier Gispert)
  • Miró en su obra. Barcelona: Labor, 1970 (Trad. Mercedes Riu); aquesta traducció es va publicar un any abans que l'original català Miró llegit.
  • Tàpies: testigo del silencio. Barcelona: Polígrafa, 1972.
  • Barcelona, ciudad del arte. Barcelona: Teide, 1973; fotografies de Ramon Manent. (Trad. Roser Berdagué)
  • Barcelona paso a paso. Barcelona: Teide, 1974; 4a ed. 1992 (Trad. Tina Fernández)
  • Museos de arte catalanes. Barcelona: Destino, 1982; fotografies de Ramon Manent.