Autors i Autores

Pep Coll

El salvatge dels Pirineus.

El salvatge dels Pirineus

Constitució Fonamental de la Feixa. Apartat III: El regne animal.
Descripció: Conformen el regne animal tots els ens vius amb capacitat d'entendre les paraules, de sentir dolor o plaer i de bellugar-se per la superfície del feixanc. Hom en pot distingir quaranta-una espècies, que es distribueixen, d'acord amb la manera de desplaçar-se, en quatre grups, que són els següents:
a.-animals que volen (àliga, abella, vespa, oreneta, garsa, pinçà, pardal merla, pit-roig, tord, tórtora, vuliac, cavall de serp, mosca, mosquit, borinot ros, borinot negre, papallona blanca, papallona blava i papallona d'escorça de roure)
b.-animals que salten (granota, galapat, llangost bigarrat, llangost verd, grill, pantigana i esquirol)
c.-animals que s'arrosseguen (cuc de terra, escurçó i serp)
d.-animals que caminen (escolopendra, llangardaix, sangardilla, serpandaix, formiga negra, formiga roja, marieta, aranya, escarabat piloter, escarabat carboner, bernat cucat)

Article primer: Els animals tenen l'úsdefruit de tots els productes del feixanc.
Article segon: Els animals són dipositaris del dret de supervivència de l'espècie, en el sentit que cap espècie, per nociva per a l'agricultura que esdevingui o necessària per la supervivència de l'home, no pot ser eliminada del tot i sota cap concepte del feixanc de la Feixa.
Sub-apartat únic: Queden exempts dels articles primer i segon, els animals voladors que no niuen al feixanc, el quals, en qualitat de rodamons, no tenen el dret a l'úsdefruit, ni a la supervivència de l'espècie.
Article tercer: Els animals no poder ser sacrificats per caprici, sinó per un motiu justificat, it est, la nutrició d'un ens de rang superior, o per molèsties insuportables, i danys irreparables a l'agricultura.
Sub-apartat únic: En cas de sacrifici, l'animal té dret a una mort ràpida i sense patiments.
Article quart: En cas de mutilació greu o de malaltia incurable, els animals tenen dret a una mort ràpida, executada obligatòriament per l'ens de rang superior que en sigui testimoni, a fi i efecte d'estalviar-li dolors inútils.
Article cinquè: El animals no poden ser castigats sota cap motiu. Per contra, poden ser recompensats en virtut dels favors rebuts pels ens de rang superior.
Sub-apartat únic: Mereixen especial protecció els animals següents: l'àliga, la formiga negra, les abelles, la tórtora, la pantigana, la granota i el serpandaix.


(Segona part, capítol 5, d'El salvatge dels Pirineus)