Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Coberta del llibre Ideari de Joan Crexells.

Ideari de Joan Crexells.

Els textos recopilats en aquest volum són extrets de diferents llocs, ja sigui d'articles de diari (provinents de La Publicitat), assaigs, de la Revista de Catalunya i Quaderns d'Estudi, a més de cartes personals. El llibre és editat per Lluís Crespo Arrufat, que en fa un estudi introductori.