Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Coberta del llibre Joan Crexells en la filosofia del Noucents.

Llibres

  • ATENEU BARCELONÈS [Heribert Barrera (presentació); Isidor Cònsul (nota sobra la història del premi Joan Crexells)]: Centenari Joan Crexells, 1896-1926: Homenatge de l'Ateneu Barcelonès amb motiu del centenari del seu naixement. Barcelona: Destino, 1995.
  • BILBENY, Norbert: Joan Crexells en la filosofia del Noucents. Barcelona: Dopesa, 1979.
  • CRESPO i ARRUFAT, Lluís: Ideari de Joan Crexells. Barcelona: Edicions 62, 1967.
  • ESTELRICH, Joan [et al.]: Miscel·lània Crexells. Barcelona: Occitània, 1929.
  • RUBERT DE VENTÓS, Xavier: Per què filosofia?. Barcelona: Edicions 62, 1983.