Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Coberta del quart volum de l'Obra completa.

Obra completa. Vol. IV: Escrits d'economia i finances. 1926. Obra inèdita.

Quart i darrer volum. Conté la resta d'articles d'economia i finances que, amb el pseudònim "Observer", publica a La Publicitat durant el 1926, fins poc abans de la seva mort sobtada, el 13 de desembre. El volum inclou una secció destinada als textos inèdits, tant de filosofia, política i història com d'economia.

S'inclouen també les 56 cartes de Joan Crexells trobades fins a la data, totes elles inèdites, excepte dues, que s'inclouen per contribuir a un millor coneixement de l'home i de l'intel·lectual. També conté un petit àlbum gràfic de Joan Crexells amb peus de foto a cura de la seva filla Eugènia Crexells, que a més prologa el volum.