Autors i Autores

Carmelina Sànchez-Cutillas
1921-2009

Alguns articles

 • ALMELA, Francesc: Pròleg a Un món rebel. València: Successor de Vives Mora, 1964.
 • ALPERA, Lluís: introducció a Obra poètica. València: Generalitat valenciana, 1997.
 • ALPERA, Lluís: "Vers un redescobriment de la lírica de Carmelina Sánchez-Cutillas", dins Homenatge a Arthur Terry. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997.
 • ALZAMORA, Sebastià: "La justa sintonia", Avui. Cultura, (Barcelona), 5 de març del 1998.
 • ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent: "Les parets arrapades amb les ungles", pròleg a Conjugació en primera persona. València: Successor de Vives Mora, 1969.
 • BALAGUER, Enric: "Els seixanta, el furor d'una dècada", L'aiguadolç, (Dénia), núm. 18, 1993, p. 9-22.
 • BORJA, Joan: "Carmelina [sic] Sánchez-Cutillas. Matèria de memòria", dins Literatura autobiogràfica: història, memòria i construcció del subjecte. Paiporta: Denes, 2001.
 • CARBÓ, Ferran: "Reflexions sobre la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas", Docència (Castelló), núm. 6, 1990, p. 193-199.
 • CARBÓ, F. / SIMBOR, V.: "Carmelina Sànchez-Cutillas", dins La recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972). València, 1993.
 • ESCRIVÀ, V.: "Carmelina Sànchez-Cutillas", dins Del brau d'Ausiàs March a l'animalogia poètica valenciana actual. València: Cairell, 1990.
 • GARCIA, Manuel: "Sobre la matèria de la dalla i el llamp", Avui. Cultura (Barcelona), 30 de novembre del 2000.
 • GÓMEZ, Antoni: "La infantesa de Carmelina Sànchez-Cutillas", Saó (València), núm. 265, setembre del 2002.
 • IBORRA, Josep: "La nova narrativa del País Valencià", Serra d'Or, (Barcelona), núm. 222, març del 1978, p. 37-39.
 • MIQUEL, Dolors: "Peixos sense bicicleta", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1147, 5 de gener del 2006.
 • ORTS, Pere Maria: Pròleg a Matèria de Bretanya. València: Eliseu Climent / 3i4, 1976.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume: "Carmelina Sánchez-Cutillas: una poètica de la quotidianitat", Revista de Catalunya, (Barcelona), núm. 77, 1993.
 • PONS ALORDA, Jaume C.: "Carmelina Sánchez-Cutillas, tornem a la terra encesa", Núvol. El digital de cultura, 11 d'abril de 2016.
 • SALVADOR, Vicent: "Carmelina Sànchez-Cutillas, Matèria de Bretanya", Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2013.