Autors i Autores

Salvador Espriu
1913-1985

Coberta del llibre Les cançons d'Ariadna.

Les cançons d'Ariadna.

Les cançons d’Ariadna de 1949 es presenten com un conjunt orgànic de 33 poemes (nombre altament simbòlic pel significat cristològic) relacionat per contrast i per simetria amb la producció anterior. Per una banda, oposen a la veu homogèniament lírica del debut poètic d’Espriu, Cementiri de Sinera, una pluralitat de veus i registres on dominen la sàtira i el grotesc. Per l’altra, estableixen un vincle substancial i formal amb la narrativa escrita abans de la guerra, i de manera especial amb Ariadna al laberint grotesc (1935), amb la voluntat de construir un món únic de ficció que sobrepassi les fronteres entre vers i prosa i de situar la reflexió sobre la vida, la mort i la condició humana més enllà d’una conjuntura històrica concreta.

* * *

Altres publicacions:

  • Barcelona: Proa, Col. Óssa Menor, 1973; 1979; 1986.
  • Barcelona: Edicions 62, 1991.
  • Barcelona: Diputació de Barcelona, 1995.