Autors i Autores

Salvador Espriu
1913-1985

Coberta de La pell de brau.
Coberta del llibre La pell de brau.
Coberta del llibre La pell de brau.

Comentaris sobre La pell de brau.

Salvador Espriu arrenca de la imatge escolar, la vella pell de brau adobada, i la converteix en una realitat dolorosa i viva, plena de sang, acabada d'escorxar, vibrant d'una plaga que no pot guarir-se.

La pell de brau és l'espai, ple del record de la sang, on vivim, on ens obliguen a viure, i el brau, protagonista de la història, en una imaginada arena, envesteix la vella pell, l'arrenca amb les banyes i la converteix en bandera sagnant del nostre dolor. L'arena on el toro lluita per continuar vivint és Sepharad, la terra d'Occident, la terra on va venir a instal·lar-se el poble jueu en la seva diàspora, en la seva Golah.

Sepharad, el país d'Occident, és la terra on viu un petit poble, estranger i arrelat. És la terra estimada i odiada per aquest poble dolorós, enyorat d'una glòria llunyana, fidel i traïdor a si mateix, conscient de la seva justícia i dels seus mancaments: el poble d'Israel, el poble català.

Aquest paral·lelisme servirà una vegada més a Salvador Espriu per aprofundir en la tragèdia i en la lliçó de la difícil i amarga convivència entre els homes, per convertir-ho, no ja en la història d'un poble, sinó en una realitat universal.

(Maria Aurèlia Capmany, 1963)

* * *

La poesia de Salvador Espriu, com a extensa meditació sobre la mort, s'obre, amb La pell de brau, a un registre civil intens i el poeta de minories selectes es col·loca en la via d'una possible i abastable popularitat.

El poeta, en lloc de recloure's a la seva Sinera poètica, la mitificació del real Arenys de Mar, se'n va pels camins de la pell de brau: "El brau, en l'arena de Sepharad" és el primer vers del llibre, el qual, dins d'una notable varietat formal, segueix una línia contínua de poema a poema, on domina una intenció moral i cívica a la vegada, amb al·lusions a la "negra nit", però amb una visió de futur optimista i esperançada.

Els poemes VI, XII, XIV i XLVI, de forma abreujada, sintetitzen el sentit del llibre: el pecat original fou un guerra entre germans (VI), que s'ha traduït en una vida de mentides i sense horitzons (XII); la solució cal buscar-la en la justícia, l'honestedat i el treball (XIV), però no en una altra guerra (XLVI).

És un llibre bàsic a la poesia de la postguerra, on els camins poètics assajats i reeixits de Cementiri de Sinera a Final de laberint , serveixen una problemàtica més extensa i, sobretot, més suggestiva. La mort, meditada en abstracte abans, es fa ara real i particularitzada: és la mort que el poeta va conèixer des d'una auditoria durant la guerra: "De la guerra sense victòria entre germans".

La poesia es fa programa cívico-moral, i assoleix, sempre, una altíssima qualitat poètica: "Escolta Sepharad: els homes no poden ser si no lliures".

I l'alliçonament moral continua, sense defallences: "De vegades és necessari i forçós / que un home mori per un poble, / però mai no ha de morir tot un poble / per un home sol".

Al món literari d'Espriu, el poble jueu hi té un gran paper. A La pell de brau aquesta constant és un motiu literari important, una forma poètica de provocar un corrent ibèric de germanor i col·laboració amb la finalitat que expressen versos que són com una oració: "Que Sepharad visqui eternament / en l'ordre i en la pau, en el treball, / en la difícil i merescuda / llibertat".

(Josep Faulí. "Els Llibres de la Lletra d'Or", 1968)