Autors i Autores

Salvador Espriu
1913-1985

Coberta del llibre Les roques i el mar, el blau.

Les roques i el mar, el blau.

Aquest és un recull de proses breus que, com el mateix autor revela, foren «escrites al llarg d’uns sis anys però amb molta discontinuïtat a Barcelona, des del maig de 1975 a l’abril de 1981». L’obra és oberta per un senzill pròleg d’un dels interlocutors, de nom grec, Arístocles (que era el nom del filòsof Plató). Entremig de les narracions, parlen i donen la seva opinió sobre els mites personatges coneguts del món literari espriuà: la senyora Magdalena Blasi, Pulcre Trompel·li, la senyora Tecleta Marigó, etc. Espriu pren el mite pel seu compte, introdueix variants, el tergiversa, el posa en dubte, l’actualitza o el revaloritza segons el profit que en vol treure.

* * *

Altres publicacions:

  • Barcelona: Edicions 62, 1984.
  • Barcelona: Edicions 62 - Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 1996.