Autors i Autores

Simona Gay
1898-1969

Articles

  • CLIMENT, Laia: "Dones, meduses i fòssils", El Temps (València), núm. 1134, 2006, p. 42-48.
  • GARCÉS, Tomàs: " Pròleg", dins Simona Gay: Aigües vives. París: Occitania, 1932.
  • GARCÉS, Tomàs: "Tres llibres de Simona Gay", Serra d'Or (Barcelona), núm 130, 1970, p. 61-62.
  • GUITER, Enric: "Literatura catalana moderna al Rosselló", Revista catalana (Perpinyà), núm. 6 al 15, 1970-1972.
  • MANENT, Marià: "Pòrtic", dins Simona Gay: La gerra al sol. Barcelona: Barcino, 1965, p. 7-9.
  • PANYELLA, Vinyet: "Simona Gay, poeta rossellonesa", Serra d'Or (Barcelona), núm. 459, 1998, p. 48-51.
  • RIBA, Carles: "Lluita amb l'àngel, per Simona Gay", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 94, 1939, p. 109-112.
  • VALLS, Miquela: "Introducció", dins Simona Gay:Obra poètica. Barcelona: Columna, 1992, p. IX-XLII.
  • VALLS, Miquela: "Els lligams de Gumersind Gomila amb els literats de la Catalunya Nord", dins Retrats. Gumersind Gomila. Barcelona: AELC, 2007, p. 41-51.