Autors i Autores

Joan Guasp

Coberta del llibre L'heroi irònic.

Aforística

  • Aforismes. Fogueró de Guaspires. Palma: Lleonard Muntaner, 2000.
  • El plaer de tot això i altres plaers minúsculs. Pollença: El Gall, 2001.
  • Quinze querns. Pollença: El Gall, 2003.
  • L'heroi irònic. Pollença: El Gall, 2005.
  • Humor meu i Déu meu. Palma: Lleonard Muntaner, 2006.
  • Barçaforismes. Barcelona: Acontravent, 2010.