Autors i Autores

Joan Guasp

Coberta del llibre Teatre de transició.

Alta temperatura, Moscarda i bimbolles. La sal.

Teatre de transició és l'aplec de les obres Alta temperatura, Moscards i bimbolles i La sal, que Joan Guasp va escriure entre 1979 i 1983. Totes tres obres mostren l'esforç per elevar el nivell qualitatiu i, al mateix temps, potenciar tot l'entramat teatral insular. És el salt necessari per assolir noves fites de modernitat i autoestima en el teatre mallorquí d'avui en dia.