Autors i Autores

Albert Jané i Riera

Amb Joaquim Carbó al sopar dels 25 anys de l'AELC, el 14 de juny del 2002.
Amb Joaquim Carbó a la presentació del llibre JOAQUIM CARBÓ, Setanta anys, un sentenar de títols, un milió d'exemplars, el 21 d'octubre del 2002.

Comentaris d'obra

"Albert Jané estudia el delicat aspecte del llenguatge a C. F. Aquest és un punt de gran responsabilitat: no oblidem que una publicació així fa l'enorme servei d'habituar els infants a llegir. No cal dir res més, sinó recomanar —sobretot als mestres i als pares— que vegin, explicat amb molta gràcia per Jané, el paper que pot exercir l'increment de vocabulari i l'ús vibrant i àgil dels girs col·loquials."

(Josep Vallverdú. Serra d'Or, núm. 3, abril 1968, p. 89-90)
 

* * *
 

"Un professor de català, que volia ser maquinista de tren, que treballà a la banca, però a qui tota una generació d'infants i joves deu moltes hores de plaer, de formació a través del còmic, que ens va ajudar a descobrir, de guia en la descoberta del nostre país, de joc de llenguatge..."

("En reconeixement a Albert Jané", Perspectiva Escolar (Barcelona), núm. 220, desembre, 1997, p. 81-83)
 

* * *
 

"Quan sembla que ningú no pot fer un pas ni es pot obrir camí sense un títol i mitja dotzena de màsters, sorprèn trobar personatges com Albert Jané, un autodidacte que ha assajat, i reeixit, en tantes empreses, la majoria relacionades amb la nostra llengua. Hi ha constància del seu pas a les pàgines de l'AVUI entre els anys 1976 i 1985, amb una secció diària, El llenguatge, i, més endavant, amb la traducció de tota mena de còmics del suplement dels diumenges. Una pila de gramàtiques. Un diccionari de sinònims de gran utilitat. Entre 1963 i 1997 va treballar a Cavall Fort: en va ser director a partir de 1979 i continua publicant-hi contes, rondalles, traduccions i guions de còmic. També ha doblat al català una trentena de pel·lícules i, per a la televisió, infinitat de capítols d'Els barrufets. Ara és membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans."

(Joaquim Carbó. "Alguns dies i diversos llocs d'Albert Jané", Avui (Barcelona), 18 de gener 2005, p. 20)