Autors i Autores

Albert Jané i Riera

Pòrtic

Albert Jané i Riera (Barcelona, 1930). Poeta, gramàtic i traductor, ha centrat la seva activitat professional en l'estudi i ensenyament de la llengua i en la literatura infantil i juvenil.

De formació autodidacta, l'any 1958 comença a fer classes de català per a adults i ben aviat, el 1961, col·labora en la gramàtica Signe, un manual de referència en aquells anys, al qual van seguir Gramàtica essencial de la llengua catalana (1967), Pas a pas (1988), així com el Diccionari català de sinònims (1977). Ha escrit nombroses publicacions de reflexió lingüística i gramatical, entre les qual cal destacar Aclariments lingüístics, publicat l'any 1973, així com les seves constants col·laboracions en revistes i diaris com Tele-estel, Llengua Nacional i Avui.

L'any 1963 entra a formar part de Cavall Fort, revista de literatura i entreteniment per a nois i noies creada dos anys abans. N'és redactor i corrector, i entre 1979 i 1997, el seu director. A banda de les col·laboracions habituals en aquesta revista, és autor de nombroses traduccions i adaptacions d'obres infantils i juvenils de distintes llengües (francès, anglès, italià, castellà o occità). També ha traduït còmics tan coneguts com la sèrie dels Barrufets o la d'Aquil·les Taló, contes tradicionals com El soldat de plom (1983), La Caputxeta vermella (1984) o guions cinematogràfics com La Ventafocs, la primera pel·lícula infantil que es va traduir al català. També cal destacar els aplecs de rondalles, amb títols com Rondalles de Catalunya (1975), Rondalles d'arreu del món (1980) i A la vora del foc (1982). Ha deixat constància de la seva experiència com a escriptor a través dels dietaris Tal dia farà l'any (1991) i Els dies i els llocs, publicat el 2004.

El 1990 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i el 1997 el Premi Nacional de Periodisme Escrit. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.Pàgina web elaborada per Sara Beltran per a l'AELC.
Fotografies: ©Sara Beltran (Pòrtic) i arxiu de l'AELC.