Autors i Autores

Carme Karr
1865-1943

Articles (Selecció)

  • AINAUD de LASARTE, Josep M.: "Carme Karr i Alfonsetti. Feminista: Escriptora", dins Josep M. Ballarín i Monset, Josep M. Ainaud de Lasarte, Marià Busquets i Maria Guillén i Selva: La nostra gent. Història de Catalunya: Vol. 3. El temps del modernisme. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, 1988, p. 57-59.
  • AINAUD de LASARTE, Josep M.: "Carme Karr, escriptora i feminista", Serra d'Or (Barcelona), núm. 409, gener 1994, p. 20-23.
  • ARAGÓ, Narcís-Jordi: "Carme Karr a la vila morta", Revista de Girona (Girona), núm. 166, setembre-octubre 1994, p. 6.
  • ARNAU, Carme: "El feminisme a l'Ateneu Barcelonès i a «Feminal»: Carme Karr", Serra d'Or (Barcelona), núm. 561, setembre 2006.
  • BABRA, Antoni: "Estudi de la cultura femenina segons Carme Karr, dins el catolicisme social de la primeria del segle XX", RCatT XXX/1, 2005, p. 155-183.
  • JULIÀ, Lluïsa: "Correspondència entre Joan Maragall i Carme Karr", Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall, núm. 9, 2020, p. 223-257.
  • JULIÀ, Lluïsa: "Carme Karr, l’ideal d’una vida (1904-1911)", Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall, núm. 9, 2020, p. 31-50.
  • PANCHÓN, Carme i GONZÁLEZ-AGÀPITO, Josep: "Carme Karr i el feminisme com a problema d'educació social", dins HERAS, Pilar i VILANOU, Conrad (eds.): Pedagogia del segle XX en femení. Barcelona: Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, 2000, p. 31-36.
  • PESSARRODONA, Marta: "Carme Karr Alfonsetti, la Ur-feminista catalana", dins Donasses. Barcelona: Destino, 2006, p. 22-31.

  •