Autors i Autores

Miquel Llor
1894-1966

Pòrtic

Miquel Llor (Barcelona, 1894 - 1966). Novel·lista, contista i traductor. La seva prosa, molt elaborada, fa patent la influència de Joyce, Proust, Svevo, Dostoievski i Freud, i és essencial per entendre la recuperació i l'evolució del gènere novel·lístic en la literatura catalana del segle XX, que havia estat minimitzat per moviments com el Noucentisme. Llor es va consagrar amb Laura a la ciutat dels sants (1931), premi Joan Crexells 1930, novel·la on descriu amb profunditat l'atmosfera d'una ciutat hostil al comportament de la protagonista femenina, i que permet a l'autor efectuar una anàlisi pròxima al realisme psicològic. Va treballar durant molts anys a la secció de cultura de l'Ajuntament de Barcelona com a responsable de la correcció ortogràfica dels escrits en català. Són remarcables les traduccions que va realitzar d'obres d'André Gide i Alberto Moravia, entre d'altres.


Documentació: Gabriel Boloix, Pilar Monné i Iolanda Pelegrí.
Actualització: Carme Ros.
Fotografies: © Arxiu familiar Elias Valverde Llor.