Autors i Autores

Salvador Macip

Divulgació

  • Immortals, sans i perfectes. Barcelona: Edicions 62, 2008.
  • Les grans epidèmies modernes. Barcelona: La Campana, 2010.
  • 100 preguntes sobre el càncer. Mites i realitats d'una malaltia que ens pot afectar a tots. [Amb Daniel Closa]. Valls: Conssetània, 2018.