Autors i Autores

Àlvar Maduell

Memòria

  • Aplec de plagis. Barcelona, 2012. Uns quants escrits de l'autor afusellats per altri.
  • Franquillons. Barcelona, 2018. Recull d'articles a "Repòrter".
  • Fulls dels dilluns. Barcelona, 2016. Articles en català a "·Hoja del Lunes".
  • Anecdotari. Barcelona, 2016. Episodis autobiogràfics.