Autors i Autores

Àlvar Maduell

Coberta d'Un pecat original comprensible.

Teologia i Espiritualitat

  • Llull i el doctorat de la Immaculada. Palma: 1964.
  • Trets de la fisonomia lul·liana. Barcelona: 1966.
  • Si el celibat fos un pecat... Teologieta als ravals de la vida. Barcelona: 1980.
  • Ramon Llull, teòleg de la Immaculada. Palma: 1993.
  • Un pecat original comprensible. Barcelona: 2014.