Autors i Autores

Joan Margarit
1938-2021

De l'anglès

Al castellà:

  • BISHOP, Elisabeth: Obra poética [amb D. Sam Abrams]. Montblanc: Igitur, 2008.
  • HARDY, Thomas: Poemas [ed. bilingüe, amb D. Sam Abrams]. Granada: Comares, 2001.

    Al català:

  • THOMAS, Ronals Stuart: No hi ha treva per a les fúries [No Truce with the Furies] (amb Anne Crowe). Barcelona: Proa, 2013.