Autors i Autores

Eduard Márquez

Coberta d'Una mala idea.

Una mala idea.

Durant la festa del seu aniversari, l’Olívia, quan bufa les espelmes, converteix la mare en una magdalena. I la cosa es complica perquè un dels convidats se la menja. Com ho farà, l’Olívia, per recuperar la mare?

(Sinopsi)