Autors i Autores

Joan Mas i Vives

Articles (Selecció)

 • Aportacions a l'obra catalana de Tomàs Aguiló i Forteza (1812-1884), Lluc (Palma), núm. 620, 1972.
 • Poesia popular en el Coll d'En Rabassa, Lluc (Palma), núm. 621, 1972.
 • Els xuetes mallorquins en el primer terç del segle XIX, Lluc (Palma), núm. 625, 1973.
 • Tomàs Aguiló i la Renaixença, Randa (Barcelona), núm. 1, 1975.
 • Notes sobre el teatre a Mallorca a l'època romàntica, Randa (Barcelona), núm. 9, 1979.
 • Dues antologies de la darrera poesia catalana, Reduccions (Vic), núm. 11, setembre 1980.
 • La poesia de Josep Maria Llompart, Serra d'Or (Barcelona), núm. 265, 1981.
 • Del realisme narratiu a la diversitat actual: dues generacions de poetes mallorquins (1960-1975), Randa (Barcelona), núm. 13, 1982.
 • L'estat actual de la literatura catalana a Mallorca, Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 1, 1986.
 • Miquel Ferrando de la Càrcel i el 'Vigilant despertador', Llengua i Literatura (Barcelona), núm. 1, 1986.
 • El primers poemes romàntics escrits en català a Mallorca, Lluc (Palma), núm. 737, 1987.
 • Sobre literatura tradicional i literatura culta a Mallorca, Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 18, 1988.
 • Lectura de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 28, 1989.
 • Joaquim Rubió i Ors: dues estades a Mallorca i un epistolari sentimental, Lluc (Palma), núm. 748, 1989.
 • Tres notes sobre la poesia darrera de Josep Maria Llompart, Lletra de canvi (Barcelona), núm. 30, 1990.
 • Els mites autòctons en el teatre català dels segles XVI-XVIII, Revista de Menorca (Maó), núm. 81, 1990.
 • L'epistolari entre Marià Aguiló i Bartomeu Muntaner, font per a l'estudi de la Renaixença, Randa (Barcelona), núm. 30, 1991.
 • The Poetry of a Complete Writer: Josep Maria Llompart, Catalan Writing (Barcelona), núm. 8, 1992.
 • Poesia catalana inèdita de Tomàs Aguiló i Cortès, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma), núm. 848, 1994.
 • Josep de Togores i la llengua catalana, Llengua i Literatura (Barcelona), núm. 6, 1995.
 • Esquema per a una revisió del teatre català del segle XIX, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Barcelona), núm. 33, 1996.
 • Miquel Costa i Llobera en el context romàntic mallorquí, Cala Murta (Pollença), núm. 19, 1998.
 • Bartomeu Rosselló-Pòrcel, a la llum dels documents, Randa (Barcelona), núm. 46, 2001.
 • Marià Villangómez, doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears, Lluc (Palma), núm. 826, 2002.
 • Josep Massot i Muntaner, Doctor Honoris Causa, Lluc (Palma), núm. 828-829, 2002.
 • Les illes dels poetes, Serra d'Or (Barcelona), núm. 514, 2002.
 • A propòsit de Marià Villangómez: una poètica de l'experiència i del temps, Reduccions (Vic), núm. 80, 2004.
 • Miquel Bauçà, cronista de la vida, Serra d'Or (Barcelona), núm. 545, 2005.