Autors i Autores

Joan Mas i Vives

Diccionari del teatre a les Illes Balears

"Presentar el segon volum d'aquest Diccionari del teatre a les Illes Balears és donar compte de la finalització d'un compromís que adquirírem fa cosa de sis anys. Volíem posar a l'abast del públic una obra de referència sobre l'activitat teatral que ha dut a terme la nostra comunitat, en els seus aspectes més diversos i també al llarg de tota la seva història. Amb aquesta publicació creiem que aquest objectiu s'ha acomplert i no podem negar que això ens omple de satisfacció. [...]

En efecte, tenim ja, ordenades, totes les dades que hem estat capaços de recollir sobre el tema que inicialment ens proposàrem d'investigar i de sistematitzar. Però no només tenim això: rere la successió alfabètica de les veus que omplen aquestes pàgines s'hi amaguen altres coses, que potser algun dia haurem de presentar aïllades. Si volem començar pel que és més obvi, diríem que aquest diccionari també conté la primera història del teatre a les Balears i la primera descripció exhaustiva de l'activitat teatral contemporània en el mateix àmbit geogràfic. Totes dues coses fetes amb ambició i rigor. A més a més, les dades reunides han estat sotmeses a anàlisi i això fa que el lector perspicaç també hi pugui trobar aspectes més difícils de definir, com el grau d'identificació que ha posat la societat en el teatre que ha produït o consumit o la manera com l'ha marcat amb la seva identitat cultural.

Un estímul important per haver arribat a aquest final ha estat la bona acollida del primer volum. Crítics de tot el territori lingüístic, com Josep Lluís Sirera, Jordi Coca, Ramon Miró, Jaume Aulet o Francesc Massip, bons especialistes en aspectes concrets del teatre català, n'han remarcat la importància. [...] Sabem que una obra d'aquestes característiques per força és provisional, sempre susceptible de millora. Però això també és una de les funcions que acompleix: servir com a punt de partida per a recerques que necessàriament l'hauran de completar i, en molts d'aspectes, d'esmenar. Nosaltres mateixos la veiem no només com la conclusió d'un projecte que ens ha ocupat aquests darrers anys, sinó també com l'inici d'una altra etapa que també voldríem ocupada pels estudis teatrals."

(Presentació al segon volum del Diccionari del teatre a les Illes Balears. Palma - Barcelona: Lleonard Muntaner - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006)