Autors i Autores

Joan Mas i Vives

Col·laboracions en obres col·lectives

  • Segon llibre de Lectures Mallorquines [«La Renaixença»]. Palma: Editorial Moll, 1996.
  • Josep Maria Quadrado i el seu temps [«Josep Maria Quadrado i la cultura catalana»]. Palma: Miquel Font Editor [Col·lecció Alicorn, 10], 1997.
  • Joan Ramis i Josep Maria Quadrado: De la Il·lustració al Romanticisme. A cura de Maria Paredes i de Josefina Salord [«La cultura catalana entre el Neoclassicisme i el Romanticisme»]. Barcelona-Palma: Universitat de les Illes Balears-Institut Menorquí d'Estudis-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
  • Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Blai Bonet. A cura de Pere Rosselló Bover [«B. Rosselló-Pòrcel, M. Torres, J. Vinyoli i M. Villangómez, poetes de la Generació del 1936»]. Barcelona-Palma: Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
  • Cançoner Aguiló [Edició facsímil, transcripció i comentaris de Gabriel Ensenyat i Pujol, Joan Mas i Vives, Joana M. Matas i Alomar; estudi codicològic d'Antoni Mut i Calafell]. Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 2000.
  • El teatre català dels orígens al segle XVIII [Edició d'Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre]. Kassel: Edition Reichenberger, 2001.
  • La mort com a personatge, l'assumpció com a tema. Edició de Josep Lluís Sirera [«Tipologia de les passions catalanes del segle XVI»]. Elx: Ajuntament d'Elx, 2002.
  • Macbeth [«Del Macbeth de Shakespeare al d'Iguana Teatre»]. Palma de Mallorca: Documenta Balear, 2004.
  • La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner [«Panoràmica de la crítica teatral a Mallorca durant el segle XIX»]. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004.