Autors i Autores

Joan Mas i Vives

Coberta del llibre Josep de Togores i Sanglada, Comte d'Aiamans. Poesies.

Pròlegs, introduccions i edicions

 • AGUILÓ, Marià: Poemes inicials. A cura de Joan Mas i Vives. Barcelona - Palma de Mallorca: Abadia de Montserrat - Universitat de les Illes Balears, [Biblioteca Marià Aguiló, 14], 1990.
 • AGUILÓ i Forteza, Tomàs: Obra poètica. Edició crítica de Joan Mas i Vives. Barcelona: Barcino [Biblioteca Renaixença, 6], 1993.
 • AGUILÓ i Forteza, Tomàs i RUBIÓ i Ors, Joaquim: Tomàs Aguiló i Forteza i Joaquim Rubió i Ors. Correspondència, I (1841-1844) [Edició a cura de Joan Mas i Vives]. Palma de Mallorca: Estudi General Lul·lià, 1999.
 • BOSCH i Sureda, J. B.: Sant Antoni Abat. Santa Margalida. Les Pastoretes. Edició a cura de Joan Mas i Vives. Manacor: Tià de sa Real, 33, 1987.
 • COSTA i LLOBERA, Miquel: Poesies (1885) [Edició de Joan Mas i Vives]. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor-Fundació Rotger
  Villalonga, 2003.
 • [DD AA]: Estudis sobre poesia insular macarronicofestiva. Barcelona: Edicions Curial, 2002.
 • FEBRER i Cardona, Antoni: Versions teatrals [Introducció de Joan Mas i Vives. Edició de Joan Mas i Vives i Maria Isabel Ripoll Perelló]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
 • FERRANDO de la Càrcel, Miquel: Vigilant despertador. A cura de Joan Mas i Vives. Barcelona: Barcino [Els nostres Clàssics, 126], 1998.
 • GARCÍAS Estelrich, Domingo: El teatro en Palma (1800-1810) [Pròleg de Joan Mas i Vives]. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2001.
 • LLOMPART, Josep Maria: Obra poètica [Introducció: «Alguns temes i símbols de la poesia de Josep Maria Llompart»]. Barcelona: Llibres del Mall, 1983.
 • LLULL, Ramon: Llibre de les bèsties [Versió modernitzada per Joan Mas i Vives]. Palma de Mallorca: 1980.
 • MARTÍNEZ, Catalina: La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX [Pròleg de Joan Mas i Vives]. Barcelona-Palma: Barcelona: Universitat de Barcelona-Universitat de les Illes Balears, 2000.
 • ROSSELLÓ-PÒRCEL, Bartomeu: Poesías. Poesies [Fixació, introducció, cronologia i bibliografia de Joan Mas i Vives]. Madrid: Calambur, 2002.
 • TOGORES i Sanglada, Josep de: Josep de Togores i Sanglada, Comte d'Aiamans. Poesies. A cura de Joan Mas i Vives. Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.