Autors i Autores

Bernat Metge
1340/46-1413

Adaptacions

  • BULBENA i TUSELL, Antoni: Història de Griselda, la qual lo marquès Valter prengué per muller éssent una humil pastoreta, e isqué lo més singular exemple de la obediència que tota dona casada deu tenir a son marit: Romanç extret de la novela que ab aquest nom traslladà Bernat Metge en lo XVen segle. Barcelona: Stampa a càrrech d'en Fidel Giró, 1895.