Autors i Autores

Bernat Metge
1340/46-1413

Separata «Bernat Metge i els "auctores": Del material de construcció al producte elaborat», de Lola Badia.

Articles (selecció)

 • ACKERMANN, Gerhard: "Orfeo a la literatura catalana", dins R. Friedlein i S. Neumeister (eds.): 'Vestigia fabularum'. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna. Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004, 49-61.
 • ARRETXE, Izaskun; VICH, Roser: "'La Faula', el 'Llibre de Fortuna i Prudencia' i les 'Cobles de la divisió del regne de Mallorques': tres variants d'un tema literari a la narrativa en vers del segle XIV", Anuari de Filologia (Barcelona), vol. 16, secció C, núm. 4, 1993, p. 9-22.
 • BADIA, Lola: "Bernat Metge i els "auctores": Del material de construcció al producte elaborat", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), 1993, p. 25-40.
 • BADIA, Lola: "De 'La Faula' al 'Tirant lo Blanc', passant pel 'Llibre de Fortuna e Prudencia'", dins Tradició i modernitat. València / Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana / PAM, 1993, p. 93-128.
 • BADIA, Lola: "El terme "humanisme" no defineix la cultura literària dels nostres escriptors en vulgar dels segles XIV i XV", L'Avenç (Barcelona), núm. 200, febrer 1996, p. 20-23.
 • BADIA, Lola: "L'"Humanisme català": formació i crisi d'un concepte historiogràfic", dins Actes del cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Andorra, 1-6 d'octubre de 1979. Barcelona: PAM, 1980, p. 41-70.
 • BASTARDAS i PARERA, Joan: "Fembra i dona en "Lo Somni" de Bernat Metge", Revista de l'Alguer (l'Alguer), vol. 4, núm. 4, desembre 1993, 10 p.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "600 anys de "Lo Somni", el primer diàleg humanístic de la Península", Revista de Filología Romànica (Madrid), núm. 17, 2000, p. 295-317 [i] Revista de lengua y literatura catalana, gallega y vasca (Madrid), núm. 7, 2000-2001, p. 47-62.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Algunas consideraciones sobre poética medieval en el humanismo catalán: Bernat Metge y el 'Curial e Güelfa'", Revista de Poética Medieval (Alcalá de Henares), núm. 12, 2004, p. 11-52.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Bernat Metge y su terrorífica amante (una relectura de Lo somni)", Antípodas: Journal of Hispanic Studies, núm. 5, desembre 1993, p. 129-139.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Bernat Metge, defensor de la dona i l'ideal de la pau", Revista de Filología Románica (Madrid), núm. 20, 2003, p. 25-40.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: «Cicerón, Ovidio, Agustín y Petrarca en "Lo somni" de Bernat Metge», Epos: Revista de Filología (Madrid), vol. 10, 1994, p. 173-201.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "De Metge a Petrarca pasando por Boccaccio", Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad de Filología Madrid (Madrid), 1993, p. 217-231.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Dues esmenes al "De remediis" i dues adhesions al "Somnium Scipionis" en el prehumanisme català", Revista de l'Alguer (l'Alguer), vol. V, núm. 5, desembre 1994, p. 195-207.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "El diálogo de Bernat Metge con Ramon Llull (dos nuevas fuentes tras "Lo Somni")", Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1995, p. 429-444.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "El diálogo en Llull y en Metge", dins Acta universitatis Wratislaviensis. Estudios hispánicos. Wroclaw: Wydawn, Uniwersytetu Wroclawskiego, 2004, vol. 12, p. 107-120.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "El paso de "Fortuna" por la Península durante la Baja Edad Media", Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales (Madrid), any 3, núm. 3, 1993, p. 209-229.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "La font més amagada i més externa de "Lo somni": Un altre somni", Estudis Romànics (Barcelona), vol. 25, 2003, p. 237-249.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "La influencia de Metge sobre Martorell: La sombra de "Lo Somni" sobre el "Tirant lo Blanch"", dins Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1997, p. 381-391.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Més fonts de "Lo somni" de Bernat Metge", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (Madrid), núm. 7, 2000-2001, p. 47-62.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Metge, bon lul·lista i admirador de sant Agustí", Revista de Filología Romànica (Madrid), p. 149-170.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Sobre els orígens de la novel·la", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (Madrid), vol. 10, 2004, p. 25-42.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Un altre Metge, si us plau (al voltant de la dissortada mort del rei Joan a Foixà, a propòsit de noves fonts de "Lo somni" i d'una reconsideració sobre la data)", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (Girona), vol. 41, 2000, p. 287-307.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Un nou Llibre de Fortuna e Prudència", Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (Madrid), núm. 8, 2002, p. 27-62.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Un nou nom per al vell del 'Llibre de Fortuna e Prudència'", Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona), 1991, p. 221-226.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Una volta per les obres de Metge de la mà de Fortuna i de Prudència", Estudis de llengua i literatura catalanes, XXVI. Miscel·lània Jordi Carbonell, 5. Barcelona: PAM, 1993, p. 45-70.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: «"Unes notes sobre Metge, Llull i Juvenal", Randa (Barcelona), núm. 51, p. 7-29.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: "Jo comens allà hon deig, car Job no fou jueu, ans fou ben gentil", dins Miscel·lània Germà Colón, 4. Barcelona: PAM, 1995, p. 37-54.
 • BUTINYÀ, Júlia: "Bernat Metge, 'Griselda': de Bocaccio a Metge passant per Petrarca", dins Lectures de literatura catalana a Madrid: quinze lliçons del seminari al Centre Cultural Blanquerna (1997-2002). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003, p. 227-252.
 • BUTINYÀ, Júlia: "Una volta per les obres de Metge de la mà de Fortuna e Prudència», dins Miscel·lània Jordi Carbonell-5. Barcelona: PAM, 1993, p. 45-70.
 • BUTINYÀ, Júlia: "Unes notes sobre Metge, Llull i Juvenal", Randa (Barcelona), núm. 51, 2003, p. 7-29.
 • CABRÉ, Lluís: "Comentaris sobre Bernat Metge i la seva primera consolació: El 'Llibre de Fortuna e Prudència'", dins Intel·lectuals i escriptors Edat Mitjana. Barcelona: Curial / PAM, 1994, p. 95-107.
 • CABRÉ, Lluís: "De nou sobre Metge, Laelius i el Somnium Scipionis", dins Lola Badia; Miriam Cabré; Sadurní Martí (eds.): Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV ). Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, 49-62.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "La crítica de la ornamentación femenina en Metge: comentarios sobre un fragmento de Lo Somni", dins Actas del III Congeso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Salamanca, 3-6 octubre 1989). Salamanca: Dep. Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, 1994, 219-226.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "El capellà, el vicecanceller i el secretari, o 'De amore', Mascó i Metge", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 15, 2004, p. 31-66.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "Stefano M. Cingolani, 'El somni d'una cultura: 'Lo somni' de Bernat Metge'", Caplletra (València), núm. 34, primavera 2003, p. 197-203.
 • CARRÉ, Antònia: "Bernat Metge té un nou somni", Avui. Cultura (Barcelona), 19-X-2006, p. 15.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "Bernat Metge i els poetes de 'Lo Somni'", Revue d'Études Catalanes (Montpeller), núm. 3, 2000, p. 121-150.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "'Lo somni' de Bernat Metge: prolegòmens per a una nova edició", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 10, 1999, p. 245-278.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "Bernat Metge, vindicat", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 166, octubre 2001, p. 113-114.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "Traducció literària i traducció cultural", dins Tomàs Martínez Romero-Roxana Recio (eds.), Essays on medieval Translation in the Iberian Peninsula. Castelló: Universitat Jaume I; Creighton University, 2001.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "Un geniale lettore di Petrarca: Bernat Metge", Studi Petrarcheschi, núm. 15, 2002, 187-219.
 • CINGOLANI, Stefano Mario: "Josep Lluís Martos, 'Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella'", Caplletra (València), núm. 33, tardor 2002, p. 165-169.
 • CLIMENT, Joan M.: "'Lo somni' de Bernat Metge i els relats d'apareguts", Llengua & Literatura (Barcelona). núm. 16, 2005, p. 7-31.
 • CLOSA FARRÉS, J.: "Sàvies paraules e maneres: Teofrast, Boccaccio i Bernat Metge. La tipologia de Valter e Griselda", dins Miscel·lània Joan Fuster, IV. Barcelona: PAM, 1991, p. 27-32.
 • COLON, Germà: "Un passatge obscur del "LLibre de Fortuna e Prudència" de Bernat Metge", dins Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1962, p. 209-216.
 • COMPAGNA PERRONE, Anna Maria; RIPA, Valentina: "S'acabà sense pena ni glòria, com solen acabar els segles", dins Bernat Metge e Santiago Rusiñol e la fine dei loro secoli. Roma: Bulzoni, 1999, p. 395-407.
 • CORCOLL, Antoni: "El paradigma verbal en el 'Valter i Griselda'", Anuari de Filologia (Barcelona), vol. 19, secció C, núm. 7, 1996, p. 25-61.
 • COROMINAS, Josep M.: "Estructura dialèctica de 'Lo somni' de Bernat Metge", dins Miscel·lània Pere Bohigas-1. Barcelona: PAM, 1981, p. 107-118.
 • DAGENAIS, John: "De Bernat Metge a Joan Roís de Corella; Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana'", Hispanic Review (Pennsylvania), vol. 59, núm. 2, primavera 1991, p. 214-216.
 • DILLA, Xavier: "La importància d'editar bé", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1.194, 4-I-2007, p. 6.
 • GALVES, Jordi: "Un gran sueño para Catalunya", La Vanguardia. Culturas (Barcelona), 22-XI-2006, p. 10.
 • GÓMEZ, Francesc J.: "Cingolani, Stefano M.: 'El somni d'una cultura: "Lo somni" de Bernat Metge, Barcelona, Quaderns Crema, 2002 ("Assaig", núm. 33)», Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 15, 2004, p. 569-578.
 • HAUF, Albert: "Turmeda vis à vis Bernat Metge. 'El Sermó' de Bernat Metge, possible paròdia del Llibre de bons amonestaments turmedià?", dins L'home que riu: entorn a la paròdia medieval. Manacor: Ajuntament de Manacor, 2000, p. 36-62.
 • LLOBET i PORTELLA, Josep M.: «Un document relacionat amb Bernat Metge: 1437», Miscel·lània Germà Colón-1. Barcelona: PAM, 1994, p. 89-92.
 • MAYER, Marc: "Per a una aproximació succinta a l'humanisme clàssic als Països Catalans", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (Girona), vol. 35, 1995, p. 483-495.
 • METZELTIN, Michael: "El tema i la seva instrumentació en la 'Història de Valter e Griselda' de Bernat Metge", dins Homenatge Josep M. de Casacuberta-2. Barcelona: PAM, 1981, p. 43-63.
 • MITJÀ, Marina: "Procés contra els consellers domèstics i curials de Joan I, entre ells Bernat Metge", Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 27, 1958, 375-417.
 • MOLIST, Mercè: "Bernat cíber-Metge", Avui. Cultura (Barcelona), 20-III-1997, p. 13.
 • NEPAULSINGH, Colbert: "Bernat Metge's Libre de Fortuna e Prudència and the literary tradition of the Goddess Fortuna", dins Catalan Studies. Estudis sobre el català. Barcelona: Hispam, 1977, p. 203-212.
 • PACHECO-RANSANZ, Arseni: "La Narració en primera persona en els segles XIV i XV: notes per a una reavaluació crítica", dins Actes del cinquè col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica (Tampa-St. Augustine, 1987). Barcelona: PAM, 1988, p. 99-109.
 • PUIG i OLIVER, Jaume de: "Notes sobre Bernat Metge i la filosofia", Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona), núm. 9, 1990, p. 215-229.
 • RENEDO, Xavier: "Semblances i figures de la natura en la literatura catalana medieval", L'Avenç (Barcelona), núm. 284, octubre 2003, p. 33-40.
 • RENEDO, Xavier: "L'heretge epicuri a 'Lo somni' de Bernat Metge", dins Intel·lectuals i escriptors Edat Mitjana. Barcelona: Curial / PAM, 1994, p. 109-127.
 • RICO, Francisco: "Petrarca y el Humanismo catalán", dins Actes del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983, p. 257-291.
 • RIQUER, Martí de: "Algunes dades més sobre Bernat Metge", dins Homenatge a Antoni Rubió i Lluch: Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics. Barcelona, 1936, p. 173-176.
 • RIQUER, Martí de: "Bernat Metge", Anthropos. Suplementos (Barcelona), núm. 12, gener 1989, p. 87-93.
 • RIQUER, Martí de: «Bernat Metge», dins Història Literatura Catalana. Part Antiga. Barcelona: Ariel, 1984, vol. 3, p. 31-106.
 • RIQUER, Martí de: "El cavaller Bernat de Vilarig, amic d'Ausias March, lector de Bernat Metge i admirat per Joanot Martorell", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 40, 1985-1986, p. 205-226.
 • RIQUER, Martí de: "El 'Somnium' de Honoré Bouvet (o Bonet), y Juan I de Aragón", Anthropos. Suplementos (Barcelona), núm. 12, gener 1989, p. 93-96.
 • RIQUER, Martí de: "La influencia de la transmisión manuscrita en la estructura de las obras literarias medievales", Anthropos. Suplementos (Barcelona), núm. 12, gener 1989, p. 22-25.
 • RIQUER, Martí de: "Les Lettres de Bernat Metge a madona Isabel de Guimerà", Romania revue trimestrielle consacrée à l'étude des langues et des littératures romanes (París), núm. 237, gener 1934, p. 94-96.
 • RIQUER, Martí de: "Notes sobre Bernat Metge", dins Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), vol. 18, 1934, p. 105-125.
 • RIQUER, Martí de: "Tres mostres de l'estil de Bernat Metge", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, I. Barcelona: Curial, 1985, p. 62-69.
 • RUBIÓ i BALAGUER, Jordi: «Bernat Metge», dins Història de la literatura catalana. Barcelona: PAM, 1984, vol. 1, p. 180-186.
 • SANSONE, Giuseppe E.: Obras de Bernat Metge. Nàpols: Loffredo, 1962, p. 320-327.
 • SOLER i LLOPART, Albert: "Lola Badia: 'De Bernat Metge a Joan Roís de Corella'", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 31, juny 1989, p. 130-131.
 • TUDORICÁ IMPEY, Olga: "Hilos catalanes en la urdimbre de la 'Triste deleytaçion'", dins Actes del vuitè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Bloomington, 1995. Barcelona: PAM, 1998, p. 153-168.
 • TURRÓ i TORRENT, Jaume: "Lola Badia: 'De Bernat Metge a Roís de Corella'", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 4, 1990-1991, p. 449-454.
 • ZIINO, Francesca: "Metge, Bernat, 'Lo somni'", Revue d'Études Catalanes (Montpeller), núm. 4, 2001, p. 298-300.