Autors i Autores

Bernat Metge
1340/46-1413

Coberta del llibre El somni d'una cultura...
Coberta de l'estudi de Lola Badia De Bernat Metge a Joan Roís de Corella: Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana (1988).

Estudis

 • BADIA, Lola: De Bernat Metge a Joan Roís de Corella: Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana. Barcelona: Quaderns Crema, 1988.
 • BADIA, Lola; CABRÉ, Míriam; MARTÍ, Sadurní (eds.): Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Barcelona: Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.
 • BORDOY, Pere M.: Les Escoles dominicana i franciscana en Lo somni de Bernat Metge. Barcelona: Altés, 1925.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: Al voltant de les obres més curtes de Metge. Barcelona: PAM, 2001.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: Més fonts de Lo somni de Bernat Metge. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: Del Griselda català al castellà. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona / Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: En los orígenes del humanismo: Bernat Metge. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: Bernat Metge, defensor de la dona i l'ideal de la pau. Madrid: Universidad Complutense, 2003.
 • BUTINYÀ i JIMÉNEZ, Júlia: Algunas consideraciones sobre poética medieval en el humanismo catalán: Bernat Metge y el Curial e Güelfa. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2004.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: El Somni d'una cultura: "Lo Somni" de Bernat Metge. Barcelona: Quaderns Crema, 2002.
 • COLL, Josep M: Conferencias desarrolladas en la Exposición Bibliográfica organizada con motivo de los centenarios de San Vicente Ferrer (1350-1419), Bernat Metge (1350?p.-1410) y Juan I de Aragón (1350-1395). I, San Vicente Ferrer visto por un coetáneo y condiscípulo. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1955.
 • COLÓN, Germà: Un passatge obscur del Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Metge. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1967.
 • MONTOLIU, Manuel de: Eiximenis, Turmeda i l'inici de l'humanisme a Catalunya: Bernat Metge. Barcelona: Alpha, 1959.
 • PAR, Anfòs: Sintaxi catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398). Halle (Saale): Max Niemeyer, 1923.
 • RIQUER, Martí de: Notes sobre Bernat Metge. Barcelona : Imp. de la Casa de Caritat, 1934.
 • RUBIÓ i BALAGUER, Jordi: Guillem Ponç, secretari del rei Martí, contemporani de Bernat Metge. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1961.
 • SANTONJA, Pere: L'Humanisme a la Corona d'Aragó: Una lectura del primer llibre de "lo Somni" de Bernat Metge. Xàtiva: Ajuntament de Xàtiva, 1985.
 • TAVANI, Giuseppe: La Griseldis del Petrarca e la Griselda di Bernat Metge. Bolonya (Itàlia): Pàtron ed., 1981.
 • VILANOVA, Antoni: La génesis de Lo somni de Bernat Metge: Discurso leído el día 18 de mayo de 1958 en la recepción pública del Dr. D. Antonio Vilanova en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona; y contestación de José Mª Castro y Calvo. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1958.
 • VOLTES BOU, Pere: La ciencia médica en la obra de Bernat Metge. Barcelona, 1956.