Autors i Autores

Bernat Metge
1340/46-1413

Coberta de l'edició de Martí de Riquer de les Obres completes. Barcelona: Selecta, 1950.
Coberta de l'edició de Stefano Maria Cingolani de Lo somni. Barcelona: Barcino, 2006.

Lo somni.

Obra dividida en quatre llibres. Als dos primers, després d'ell adormir-se, se li apareix Joan I, el qual, davant la seva sorpresa, li diu que el seu cos ha mort, però no la seva ànima i li argumenta que l'ànima dels homes és immortal. Metge mostra el seu escepticisme o incredulitat, i al final li contesta també que amb aquests arguments també els animals deuen tenir ànima inmortal, però Joan I li rebat; després Joan I li conta el seu judici i com ha anat a parar al purgatori. Al tercer llibre Orfeu li conta la seva anada a l'infern i el descriu amb gran minuciositat. La segona meitat del tercer llibre i el quart són un debat amb Tirèsies (l'endeví) sobre les dones. Tirèsies fa un discurs llarguíssim contra les dones, en les quals no veu cap virtut, però sí un sens fi de defectes. En canvi, Metge en fa una gran defensa i lloança, esmentant grans dones de la història i de la mitologia i dient que els vicis que Tirèsies atribueix a les dones són majors en els homes. Al final cadascú resta amb el seu parer.

Edicions modernes:

 • Le Songe, auteur catalan du XIVe siècle, publié et traduit pour la première fois en français, avec une introduction et des notes, par J.-M. Guardia. París: A. Lemerre, 1889 (Edició bilingüe francès-català)
 • Lo somni: ab gran diligencia revist e ordenat; afegida novament la història de Valter e de la pacient Griselda per lo mateix Bernat Metge arromançada. Barcelona: Estampa de Francisco Altés, 1891. (Edició a partir dels manuscrits originals de la Biblioteca Nacional de França i dels còdex de Barcelona, amb algunes variants respecte a l'edició de Bordeus)
 • Lo somni: text català del XIVen segle novament publicat ab notes bibliogràfiques y crítiques per R. Miquel y Planas. Ed. dels vinticinch. Barcelona: Ramon Miquel y Planas, 1907.
 • Les obres d'en Bernat Metge. Barcelona: R. Miquel y Planas, 1910.
 • El somni [reducció de Lluís Nicolau d'Olwer]. Barcelona: Ricard Duran i Alsina, 1919. (2a ed., 1946)
 • Lo somni [facsímil; text, notes i glossari de Josep Ma. de Casacuberta; introducció de Lluís Nicolau d'Olwer]. Barcelona: Barcino / Impr. La Neotipia, 1924. (2a ed. 1980)
 • Obres menors: Bernat Metge, Anselm Turmeda [text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar]. Barcelona: Barcino, 1927.
 • Lo somni [edició, pròleg i notes d'Antoni Vilanova Andreu]. Barcelona: Publicaciones de la Escuela de Filología de Barcelona / Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Instituto Antonio de Nebrija, 1946.
 • Obres completes i selecció de lletres reials per ell redactades [cur. Martí de Riquer]. Barcelona: Selecta, 1950.
 • Obras de Bernat Metge [edició crítica, traducció, notes i pròleg de Martí de Riquer]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1959.
 • Obra completa [cur. Lola Badia i Xavier Lamuela]. Barcelona: Selecta, 1975. (2a ed., 1983)
 • Lo somni [cur. Marta Jordà; pròleg de Giuseppe Tavani]. Barcelona: Edicions 62, 1980. (6a ed., 1998)
 • Valter e Griselda; Lo somni [cur. Marta Jordà]. Barcelona: Edicions 62 / Orbis, 1984.
 • El somni [adapt. Jordi Vinyes]. Barcelona: Laertes, 1990.
 • Lo somni [ed. i notes de Jordi Grifoll]. Barcelona: Teide, 1993.
 • Lo somni [ed. i notes de Sebastià Alzamora]. Barcelona: Onda, 1997.
 • Lo somni [ed. i notes de Lola Badia]. Barcelona: Quaderns Crema, 1999.
 • Lo somni [ed. i pròleg de Lola Badia]. Barcelona: MDS Books/Mediasat, 2003.
 • Lo somni [introducció i propostes de treball de Ferran Gadea; versió moderna a cura de Jordi Tiñena]. Barcelona: Proa, 2004.
 • Lo somni [ed. Isabel Grifoll]. Barcelona: Castellnou/Hermes, 2005.
 • El somni [ed. Jordi Vinyes i Domènec Marzà]. Barcelona: Laertes, 2005.
 • Lo somni [ed. Stefano Maria Cingolani]. Barcelona: Barcino, 2006.
 • Lo somni/El sueño. Madrid: Atenea, 2007. (Ed. bilingüe català-castellà. Trad. Julia Butiñá)
 • El somni [adapt. Alba Dedéu]. Barcelona: Barcino, 2012.