Autors i Autores

Ramon Muntaner
1265-1336

Al castellà

  • Versió castellana [de Miguel Monterde; finals del segle XVI, feta sobre l'edició de 1558].
  • Versió castellana [d'Antoni Bofarull]. Barcelona: 1860.
  • Los Almogávares en Bizancio: crónica medieval. València: Prometeo, [192-?].
  • Crónica. Madrid: Alianza, 1970. (Trad. J. F. Vidal i Jové)