Autors i Autores

Ramon Muntaner
1265-1336

Coberta de Les quatre grans cròniques [pròlegs i notes de Ferran Soldevila]. Barcelona: Selecta, 1983.
Frontispici de l'edició de la Crònica de Ramon Muntaner feta per Jaume Cortey l'any 1562, a Barcelona (Biblioteca Nacional de Madrid; extreta de Història de la literatura catalana [Part antiga. Primer volum]. Barcelona: Ariel, 1964, p. 479.