Autors i Autores

Ramon Muntaner
1265-1336

Estudis

 • ALEMANY Ferrer, Rafael: "La Conquesta cristiana del Regne de València en la historiografia catalana medieval", L'Aiguadolç (Dènia), núm. 7, tardor de 1988, p. 9-32.
 • ARMANGUÉ i Herrero, Joan: "Formes de literatura catalana a Sardenya durant el segle XIV", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 14, 2003, p. 7-44.
 • ARNAU, Carme: "Esbós biogràfic de Ramon Muntaner", dins de Crònica, de Ramon Muntaner. Barcelona: Edicions 62: La Caixa, 1994 [vol. 1], p. 5-6.
 • BADIA, Lola: "Veritat i literatura a les cròniques medievals catalanes: Ramon Muntaner", dins de Tradició i modernitat. València - Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana - Abadia de Montserrat, 1993, p. 19-38.
 • BADIA i MARGARIT, Antoni. M.: "Toponímia i relat històric: Noms de lloc catalans i occitans dins la 'Crònica' de Ramon Muntaner", dins dels Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. I, Barcelona: Abadia de Montserrat, 1989, p. 47-84.
 • BOSCOLO, Anton Alberto: "Una Nota sobre el Sermó de Ramon Muntaner",
  dins de Miscel·lània Badia i Margarit-3. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1985, p. 121-133.
 • COMAS, Antoni: "Ramon Muntaner", dins de Antologia de la literatura catalana. Barcelona: Fundació Mediterrània, 1980, p. 62-62.
 • FUSTER, Joan: "Pròleg" a la Crònica, de Ramon Muntaner. Barcelona: Edicions 62: La Caixa, 1994 [vol. 1], p. 7-15.
 • GOMIS i Alepuz, Miquel Àngel: "El Providencialisme en la 'Crònica' de Ramon Muntaner", dins de Miscel·lània Joan Fuster III. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991, p. 67-83.
 • MCMILLIN, Linda A.: "Women on the walls: women and warfare in the Catalan Grand Chronicles", Catalan Review (Barcelona), Vol. III, núm. 1, juliol 1989, p. 123-136.
 • RIQUER, Martí de: Història de la literatura catalana [Part antiga. Primer volum]. Barcelona: Ariel, 1964, p. 449-480.
 • ROIG, Josep-Lluís: "De Muntaner a Martorell: l'evolució necessària", dins de Miscel·lània Jordi Carbonell-5. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993, p. 85-94.
 • SOLDEVILA, Ferran: "Prefaci a la Crònica de Ramon Muntaner", dins de Les quatre grans cròniques. Pròlegs i notes de Ferran Soldevila. Barcelona: Selecta, 1983, p. 88-101.
 • WILD, Gerhard: "Ausgrenzung und Integration arthurischer Themen in Katalanischen Mittelalter: von Muntaners 'Crònica', Blandín de Cornualla, und Torroellas 'La faula' zu Martorells 'Tirant lo Blanc'", a Zeitschrift für Katalanistik (Frankfurt am Main), Núm. 3, 1990, p. 67-89.
 • ZIMMERMANN, Michel: "Orient et Occident dans la chronique de Ramon Muntaner. A propos de l'expédition de Romani", Le moyen age (Brussel·les), vol. XCIV, núm. 2, 1988, p. 203-235.