Autors i Autores

Ramon Muntaner
1265-1336

Crònica de Ramon Muntaner.

Edicions:

 • València: 1558.
 • Barcelona: 1562 [feta a partir de la primera edició].
 • Stuttgart: 1844 [feta a partir de la primera edició per Karl F.W. Lanz.
 • Palma de Mallorca: 1850 [feta a partir de la primera edició per Josep M. Quadrado].
 • Barcelona: 1860 [feta a partir de la primera edició per Antoni de Bofarull].
 • Nàpols: 1878 [edició fragmentària a partir de la primera per Enric Cardona].
 • Montpeller: 1879 [edició fragmentària del Sermó, per Manuel Milà i Fontanals].
 • Barcelona: 1880 [a partir de la primera edició per Josep Coroleu.
 • Montpeller: 1881 [edició fragmentària del Sermó, millorada per Manuel Milà i Fontanals].
 • Barcelona: Els Nostres Clàssics, 1926 [edició fragmentària de l'expedició dels catalans a Orient, a cura de Lluís Nicolau d'Olwer.
 • Barcelona: Crestomaties Barcino, 1932 [a cura de Ramon d'Alòs-Moner].
 • Barcelona: Col·lecció Popular Barcino, 1927-1952 [a cura de Josep M. Casacuberta amb la col·laboració de Miquel Coll i Alentorn].
 • Barcelona: Antologia catalana, 1966 [a cura de Ramon Sumoy].
 • Barcelona: Selecta, 1971; 1983.