Autors i Autores

Ramon Muntaner
1265-1336

Alguns articles

  • AGUILAR Ávila, Josep Antoni: "Ramon Muntaner, propagandísta", El Temps (València), núm. 1261, 12 d'agost de 2008, p. 56-61.
  • GIUSEPPE, Grilli: "La Crònica de Ramon Muntaner en la historiografia italiana", L'Espill (València), núm. 25, octubre de 1987, p. 27-34.
  • LLOVET, Jordi: "De cròniques medievals", El País. Quadern, 31 de gener de 2008, p. 5.
  • MASSOT i MUNTANER, Josep: "Les Cròniques", Serra d'Or (Barcelona), núm. 150, març de 1972, p. 45-46.