Autors i Autores

Sebastià Perelló

Pèls i senyals.

Felip Trobat, veu narradora i protagonista de Pèls i senyals, no sap veure la seva vida com una cadena d'esdeveniments, li costa empescar-se-la. Espanta gavinots a l'aeroport on fa de falconer i viu aferrat als dies que passen, en aquest espai multiplicat i difús de la Mallorca contemporània. Pèls i senyals són els quaderns d'un home sol, que no diu res i en canvi la xerrera se'l menja. Una rapsòdia que juga a deixar la vida en un punt mort. Les derivacions intermitents d'un home que deambula per una ciutat soluble del nostre temps.
Poètica, de sensibilitat inusual i intel·ligent i escrita amb una prosa lenta i rítmica, Pèls i senyals és la nova obra d'un dels autors més sòlids i sorprenents de la nostra narrativa.

(De la contracoberta de Pèls i senyals. Barcelona: Empúries, 2008)