Autors i Autores

Llorenç Riber
1881-1958

Coberta del llibre A sol ixent.
Coberta de l'obra Els camins del paradís perdut.
Portada del llibre La minyonia d'un infant orat.

Obra

Narrativa

 • Lliris del camp. 1909.
 • Vida i actes del reverend Mestre i Benaurat Màrtir Ramon Llull. Ciutat de Mallorca: Tous, 1916.
 • Els sants de Catalunya [6 volums]. Barcelona: Editorial Catalana, 1919-1922.
 • Els camins del paradís perdut. Mallorca: Editorial Catalana [Biblioteca Literària], 1920.
 • Per l'altar i per la llar. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1928.
 • Any cristià. Barcelona: Barcino, 1929-1930.
 • La minyonia d'un infant orat. Palma: Les Illes d'Or, 1935.

Poesia

 • A sol ixent (Aplec de poesies jovenils). Palma: Imp. Amengual i Muntaner, 1912.
 • Les corones. Barcelona: Altés, 1917.
 • A sol alt. Mallorca: Associació per la Cultura de Mallorca, 1931.

Traduccions realitzades per l'autor/a

Obres completes

 • Poesies completes. Barcelona: Selecta, 1948.
 • Obres completes. Barcelona: Selecta, 1949 [segon volum, 1962].

Estudis sobre l'autor/autora