Autors i Autores

Carme Riera

Estudis

  • Carme Riera: Escriptora del mes. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1994.
  • El mirall i la màscara. Vint-i-cinc anys de ficció narrativa en l'obra de Carme Riera [pròleg de Pere Gimferrer]. Barcelona: Edicions Destino, 2000.
  • CAMÍ-VELA, María Antonia: La búsqueda de la identidad en la obra literaria de Carme Riera. Madrid: Pliegos, 2000.
  • GLENN, Kathleen M.; SERVODIDO, Mirella i VÁSQUEZ, Mary S.: Moveable margins : the narrative art of Carme Riera. Lewisburg: Bucknell University Press; London: Associated University Press, 1999.
  • JULIÀ, Lluïsa: Carme Riera. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, col. Retrats, núm. 16, 2009. [Enllaç a la publicació]