Autors i Autores

Vicenç Riera Llorca
1903-1991

Això aviat farà figa.

"L'ambient d'aquest recull de contes se situa a la Barcelona de 1935. En conjunt, aquest llibre se situa en el món social i novel·lístic de Vicenç Riera Llorca, que es proposa oferir al lector una visió de la Barcelona d'abans de la guerra en diversos nivells socials; en aquest cas, el període en què els consellers de la Generalitat complien condemna a presidi per la revolta del 1934, amb escenes dramàtiques unes, càustiques d'altres i reflex totes d'uns moments tensos de la vida catalana."