Autors i Autores

Vicenç Riera Llorca
1903-1991

Fes memòria, Bel.

"L'acció de Fes memòria, Bel, té com a fons l'ambient social i polític de Barcelona l'any 1934, en els mesos que precediren els fets del 6 d'octubre, uns mesos de gran tensió en la nostra vida. No hi ha, en aquesta novel·la, un personatge central. El protagonista és el país, encarnat en uns quants homes i dones, joves –la majoria molt joves–, la vida dels quals transcorre lligada als esdeveniments, en alguns casos sense que aquells homes i dones en tinguin consciència, com en el de la vedette Isabel Granada o de la dissortada Corina Orus; i en altres, com en els de Ramon Bel –un dels protagonistes de Tots tres surten per l'Ozama, que apareix ací als seus 20 anys– i de l'inconformista Adrià Mur, amb plena lucidesa que el seu destí personal està vinculat al del país. Com ha dit un dels membres del jurat del Sant Jordi 1971, l'autor 'ha reeixit en l'empresa arriscada de dur el clima i els fets del 6 d'octubre a una novel·la... per què amb un conegut domini de la construcció i de l'expressió narrativa, que aconsegueix en aquesta obra els seus millors moments, ha sabut ajuntar els fets coneguts amb unes històries particulars'."