Autors i Autores

Vicenç Riera Llorca
1903-1991

Coberta del llibre Nou obstinats.

Nou obstinats.

"Entre la biografia, el comentari crític i el diàleg, aquest llibre tracta de nou figures catalanes destacades en les seves activitats; de nou homes obstinats a mantenir-se fidels a una obra i a un poble, contra les adversitats i les temptacions. L'obra d'alguns d'ells és a bastament coneguda dels lectors; la d'altres, no tant, perquè fou realitzada lluny de la terra –si no totalment, en gran part–; la figura, l'home i el seu ambient, no són el general, tan coneguts com l'obra, com mereixen ser-ho. L'autor ofereix una imatge interessant dels nou protagonistes, en la qual home, obra i ambient es fonen i s'expliquen. Un vell adagi diu que 'l'obstinació és, sovint, una de les formes de la probitat'. I així és en el cas dels nou obstinats d'aquest llibre."

Nou obstinats: Guansé, Serrahima, Hurtado, Miquel i Vergés, Giménez-Botey, Tísner, Víctor Alba, Pedrolo i Jaume Picas.