Autors i Autores

Jaume Roig
?-1478

Articles [selecció]

 • BADIA, Lola: "Revisitar la literatura medieval catalana. Entre la crítica i la divulgació", L'Avenç (Barcelona), juny de 2007, núm. 325, p. 28-29.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "L'«Espill», per fi a l'abast en una edició feliç", Serra d'or (Barcelona), juny de 2008, núm. 582, p. 73.
 • CARRÉ, Antònia: "L'estil de Jaume Roig: la virulència i la comicitat", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, núm. 9, 1984, p. 109-118.
 • CARRÉ, Antònia: "El lèxic de l'Espill de Jaume Roig present a les Regles d'esquivar vocables o mots grossers i pagesívols", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, núm. 27 [Miscel.lània Jordi Carbonell, 6], 1993, p. 5-10.
 • CÒNSUL, Isidor: " Isabel de Villena: The Classic Reference", Catalan Writing (Barcelona), abril de 1991, núm. 6, p. 29-31.
 • DANGLER, Jean: "Marriage and Well-Being in Jaume Roig's 'Spill'", Catalan Review (Barcelona), 2001, núm. 2, p. 35-47.
 • DILLA, Xavier: "Elogi de la misogínia", El Periódico de Catalunya. Exit. Llibres (Barcelona), 8 de març de 2007, núm. 23, p. 2.
 • ESCRIVÀ, Vicent: "Jaume Roig: cinc-cents anys d'Espill", Serra d'Or (Barcelona), desembre de 1978, núm. 231, p. 83-84.
 • ESCRIVÀ, Vicent: "El Masclisme en la novel·la 'Espill'", Saó (València), setembre de 1990, núm. 133, p. 37-38.
 • FUSTER, Joan: "Memòria de Jaume Roig", Serra d'or (Barcelona), abril de 1978, núm. 223, p. 39.
 • GRAU, Daniel P.: "Una misogínia deliciosa", El Temps (València), 6 d'abril de 1992, núm. 407, p. 93.
 • GUIA, Josep: "Sobre les fonts catalanes de l'Espill", Revista de Catalunya (Barcelona), gener de 1998, núm. 125, p. 135-166.
 • MARÍ, Enric: "De l'habitatge de Jaume Roig i altres notícies sobre la seua família", Afers. Fulls de Recerca i Pensament (Catarroja), 2002, núm. 41, p. 129-149.
 • PEIRATS, Anna Isabel: "Una visió modernitzada de l''Espill' de Jaume Roig", Caràcters (València), núm. 39, abril de 2007, p. 9-10.
 • SOLER, Albert: Els Marges (Barcelona), primavera 2009, núm. 88, p. 116-118.
 • VALLCORBA, Jaume: "Dilucidant enigmes literaris", Serra d'Or (Barcelona), març del 2000, núm. 483, p. 73-74.