Autors i Autores

Jaume Roig
?-1478

Coberta del llibre Espill. Barcelona: Quaderns Crema, 2006

Espill o llibre de les dones.

Edicions:

 • València: 1531.
 • Barcelona: 1561.
 • València: 1561.
 • Madrid: 1735.
 • Barcelona: Libretería de Joan Roca y Bros, 1865 [edició de Pelay Briz].
 • Barcelona: L'Avenç, 1905 [edició del Dr. Chabàs].
 • Barcelona: Barcino, 1928 [text, introducció, notes i glossari per Francesc Almela i Vives].
 • Barcelona: R. Miquel i Planas, 1929-1950.
 • Barcelona: Edicions 62 - Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 1978.
 • València : Institució Alfons el Magnànim - Diputació Provincial de València, 1981.
 • Barcelona: Laertes, 1988.
 • València: Eliseu Climent, 1992.
 • Barcelona: Teide, 1994.
 • Bellaterra: Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.
 • Barcelona: Quaderns Crema, 2006.
 • Picanya: Bullent, 2014. (Versió teatral, dramatúrgia d'Anna Marí)