Autors i Autores

Joaquim Rubió i Ors
1818-1899

Lo gaiter del Llobregat.

L'edició de 1841 de Lo gaiter del Llobregat consta de vint-i-set poemes; Barcelona: Llibr. de Joseph Rubió, 1858 [cinquanta-nou poemes i inclou Roudor de Llobregat]; 1988 [edició multilingüe amb traduccions al portuguès, occità i alemany, entre d'altres]; Barcelona: Edicions 62, 2006.