Autors i Autores

Joaquim Ruyra
1858-1939

Ruyra envoltat d'altres durant l'homenatge que li ret la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu del seu vuitantè aniversari. Barcelona, 27-IX.1938

Premis

Premi del Certamen Literari de Girona (1890): la poesia "L'únic remei".
Premi extraordinari de poesia dels Jocs Florals de Barcelona (1895).
Primer accèssit Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona (1896).
Premi del Consistori (1896): "Mar de llamp", "La mirada del pobret" i "Les senyoretes del mar".
Accèssit del Consistori (1897): "La vetlla dels morts" i "Fineta".
Copa del Consistori (1902): "Jacobé".