Autors i Autores

Toni Sala

Coberta del llibre Petita crònica d'un professor a secundària. Barcelona: Edicions 62, 2001.

Petita crònica d'un professor a secundària.

Petita crònica d'un professor a secundària és exactament allò que indica el seu títol: els relats dels fets que, al llarg d'un curs, omplen la vida laboral d'una persona que treballa ensenyant en un institut. Aquests relats, doncs, ens ofereixen un testimoni de primera mà, viscut i assumit, del que suposa per a un professor —de llengua i literatura catalanes, per exemple— exercir el seu ofici en un centre públic d'ensenyament secundari, avui i en aquest país. El tracte amb els alumnes i amb els col·legues; les decisions personals i les reunions de claustre; els problemes de mètode i de disciplina i les deficiències manifestes del sistema; les classes, les sortides, els examens, les avaluacions, tot això i molt més queda reflectit en aquest llibre necessari. Perquè, amb la capacitat de descripció i amb la destresa narrativa que li són habituals, Toni Sala aporta un retaule enormement revelador al debat sobre una de les qüestions primordials del present i del futur: l'estat de l'enseyament.

(Contracoberta del llibre Petita crònica d'un professor a secundària. Barcelona: Edicions 62, 2001)